In Zeeland lopen we voorop! Verrassend?

28 juni 2023

"In Zeeland zijn de samenwerkingen binnen de zorgsector sterk, waardoor er volop ruimte is voor initiatief en vooruitstrevendheid", aldus Jacqueline van den Hil

Jacqueline van den Hil, Tweede Kamerlid VVD, ziet als geboren en getogen Zeeuwse veel kansen die je krijgt als arts wanneer je woont en werkt in Zeeland. Zelf heeft ze meer dan 35 jaar met veel plezier gewerkt in de zorg. Sinds twee jaar is ze Kamerlid met onder andere Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in haar portefeuille. Ze brengt naar eigen zeggen Zeeland naar Den Haag en Den Haag naar Zeeland. Waarom juist Zeeland dé plek is om je als arts (in opleiding) te vestigen volgens haar? Je leest het hier. 

Samenwerkingen om op te bouwen 
"Ik vind echt dat we mooie samenwerkingen hebben binnen de zorg hier in Zeeland. Hoe dat komt? Eigenlijk heel simpel: je moet wel. De geografie, de verspreiding van zorg over de hele provincie, maakt dat als je iets wil bereiken er een goede samenwerking moet zijn. Tussen zorginstellingen en -organisaties maar ook met overheidsinstanties." Jacqueline voegt daaraan toe dat het misschien lijkt alsof de afstanden groot zijn, maar dat het tegendeel waar is: "Er ligt een sterke basis van vertrouwen, omdat je elkaar regelmatig tegenkomt en elkaar daardoor beter kent. Zo kun je als huisarts kinderen hebben die op dezelfde school zitten als de kinderen van de orthopeed. Dat maakt de lijntjes korter". 

Vooruitstrevend vermogen  
De korte lijnen zorgen vooral ook voor meer beweging. Zo zal een initiatief sneller worden opgepakt binnen een kleine groep. Jacqueline: "Een mooi voorbeeld hiervan is het digitaliseren van zorg. Menselijk contact is en blijft belangrijk, maar hoe makkelijk is het dat ik online met mijn huisarts kan afspreken wanneer ik voor werk onderweg ben. In Zeeland zijn ze hier op een vooruitstrevende manier mee bezig. Dat verwacht je misschien niet van deze regio".  

Dat geldt ook voor het omgaan met diversiteit. Het organiseren van Roze Zaterdag is daar een goed voorbeeld van. Als betrokkene bij de organisatie benadrukt Jacqueline dat het belangrijk is om altijd aandacht te hebben voor iedereen, voor ieder mens. Vooral ook binnen de zorg: "Iedereen heeft een eigen DNA en rugzak. Ik vind het heel positief dat daar veel aandacht aan wordt besteed binnen de zorgsector in Zeeland".  

Voor Jacqueline is en blijft Zeeland de favoriet 
Naast de pluspunten op werkgebied biedt Zeeland ook veel kansen op het gebied van wonen. Jacqueline: "Er zijn veel mooie plekken om je te settelen, zowel in de kern als op het platteland. En er is zon en zee. Dat mogen we eigenlijk niet meer zo benoemen voor het imago, maar het is en blijft wel een hele fijne combinatie. Overal in Zeeland sta je binnen maximaal een half uur bij het water".