Nieuwe huisartsen in opleiding

9 februari 2024

In september startten Charlotte van IJsseldijk, Vera Goedemondt en Lydia Kleinjan via de Erasmus MC Pilot Zeeland de opleiding huisartsgeneeskunde. Zij zijn nu een half jaar onderweg. Wat hun beweegreden was om deel te nemen aan deze pilot en hoe het ze tot nu toe bevalt lees je hier!

Charlotte wilde na 6 jaar studeren en 2 jaar werken in Leiden terug naar haar roots. Ze is geboren en getogen in Zeeland en ziet hier ook een toekomst voor zich als huisarts. Ze koos voor de Erasmus MC pilot Zeeland om alvast kennis te maken met de patiëntenpopulatie en verschillende praktijken in de regio. Ze is er tot nu toe erg over te spreken. Met name de nuchtere en persoonsgerichte benadering van de Zeeuwse artsen. Na de opleiding hoopt ze als waarnemer nog meer ervaring op te doen in verschillende Zeeuwse praktijken om erachter te komen welke vorm het beste bij haar past. Zodat ze met een frisse blik kan bijdragen aan de toekomst.

 

Ook Vera en Lydia komen uit Zeeland en zien een toekomst in de buurt van hun geboorteplaats wel zitten. Meemaken hoe de zorg in deze regio georganiseerd is, kennis maken met collega’s en praktijken en het bouwen aan een netwerk zijn voor beide de belangrijkste beweegredenen om deel te nemen aan deze pilot in Zeeland. Waar ze tot nu toe erg enthousiast over zijn. Vera geeft aan dat ze de samenwerking binnen de praktijk, maar ook die met het Adrz en de HAP als zeer fijn ervaart. Ze vindt dat de zorg hier erg goed in elkaar zit. Ook de patiëntenpopulatie spreekt haar aan. Dat zit hem bijvoorbeeld in de diversiteit van mensen uit het dorp en de stad en door de toeristenstroom in de zomer. Voor de toekomst kijkt Vera vooral uit naar het samenwerken met andere huisartsen. Het liefst in een dorpse omgeving. 

 

Lydia sluit zich daarbij aan. Ook zij ziet werken in een dorpspraktijk wel voor zich. Al wil ze zich nu nog vooral laten verrassen door alle ervaring die ze nog op gaat doen, het kleinschalige van een dorp trekt haar wel. Vaak komen hele families naar een praktijk in het dorp en ze verwacht dat je je patiënten daardoor goed leert kennen. Tot nu toe heeft ze het erg naar haar zin in de praktijk waar ze meeloopt. Het is goed aan te rijden van huis, ze vindt dat ze goed begeleid wordt en heeft leuke collega’s. Ze geniet vooral van de open sfeer en laagdrempeligheid. Ze heeft het gevoel dat alles bespreekbaar is. De rol van De huisartsenconnectie draagt ook bij aan de warmte die ze ervaart. Door de aandacht die er is voor de nieuwe generatie huisartsen en de bijeenkomsten die georganiseerd worden voelt ze zich gewaardeerd en welkom!